Watches (Saatler)

WATCHES (SAATLER)

İngilizce dilinde iki şekilde SAAT KAÇ? diye sorulabilmektedir.

  • What time is it? :
  • What is the time?

Karşılığında cevap olarak;     It’s  ………. o’clock    diye cevap verilir.

It’s five o’clock  (Saat beş)      It’s nine o’clock  (Saat dokuz)   bunlara birer örnektir.

Saatlerin bazı standart karşılıkları vardır. Bunlar;

It’s four o’clock (saat dört).
It’s half past nine (saat dokuz buçuk)

Diğer bir ifade ile saat otuz geçiyor.

It’s twenty past ten (saat onu yirmi geçiyor)

Burada dikkat edilecek hususlardan birisi, buçuğa kadar olan kısımda (sağ yarım kürede) saat geçedir. Diğeri de, geçe diye yazarken saat kaçsa o değer kullanılır.

It’s twenty to two (saat ikiye yirmi var)

Burada dikkat edilecek hususlarda birisi, buçuktan sanra olan kısımda (sol yarım kürede) saat kaladır. Diğeri de, kala diye yazarken mevcut saatin bir sonraki değeri kullanılır.

It’s quarter past six (saat altıyı çeyrek geçiyor)

Diğer bir değişle saat on beş geçiyor. Anlaşılacağı üzere past geçe demektir.

It’s quarter to seven (saat onu yirmi geçiyor)

Diğer bir değişle saat on beş var. Anlaşılacağı üzere to kala demektir.

Birkaç örnek yaparsak;

07.00 It’s seven o’clock Saat yedi
01.00 It’s one o’clock Saat bir
06.10 It’s ten past six Saat altı’ yı on geçiyor
04.30 It’s half past four Saat dört buçuk
07.45 It’s quarter to eight Saat sekiz’e çeyrek var
02.47 It’s thirteen to three Saat üç’e on üç var
09.05 It’s five past nine Saat dokuz’u beş dakika geçiyor
02.35 It’s twenty five to three Saat üç’e yirmi beş dakika var
10.15 It’s quarter past ten Saat on’u çeyrek geçiyor
09.45 It’s quarter to ten Saat on’a çeyrek var.

İngilizce’de saatlerle ilgili bir hususta zamanın öğleden önce ya da öğleden sonra olduğunu belirtmekte kullanılan kısaltmadır.

AM ( ante meridiem)
before noon
öğleden önce anlamına gelir. Gece saat 24:00 ile öğleyin saat 12:00 arasındaki zaman dilimini belirtmek için kullanılan kısaltmadır.
PM ( post meridiem)
after noon
öğleden sonra anlamına gelir. Öğle saat 12:00 ile gece saat 24:00 arasındaki saatleri belirtmek için kullanılan kısaltmadır.

Bu duruma örnek verecek olursak;

It’s seven o’clock (am) Saat yedi 07.00
It’s seven o’clock (pm) Saat yedi 19.00
It’s twenty five to three (am) Saat üç’e yirmi beş dakika var  02.35
It’s twenty five to three (pm) Saat üç’e yirmi beş dakika var  14.35

Peki ingilizce olarak belirli bir saati nasıl belirtebiliriz. Yukarıda anlattıklarımızla saat yedi demeyi öğrendik (it’s seven o’clock). Saat yedi de nasıl denilmektedir. “at” edatını kullanarak tabi ki.

at = de/da anlamına gelmektedir.

  • at seven o’clock (saat yedi de) ,
  • at half past ten (saat on buçuk da) ,
  • at quarter to two (saat iki’ye geçrek kala da)

 

(Visited 66 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir