Simple Present Tense (Geniş Zaman)

SIMPLE PRESENT TENSE (GENİŞ ZAMAN)

İngilizce dilinde Simple Present Tense; insanların düzenli olarak yaptığı eylemleri, alışkanlıkları, genelde yapılan işleri anlatmak için kullanılmaktadır.

Simple Present Tense bilinmesi gereken hususların başında ;

Öznelerin I, You, We, They olması halinde yardımcı fiil Do

Öznelerin He, She, It olması halinde yardımcı fiil Does

Olumlu (Positive) Cümleler:

 Özne (S)+Fiil (V1)+ Nesne (O)

Öznelerin I, You, We, They olması halinde Fiil birinci hali kullanılmaktadır.

Örneğin;

Özne (Subject) Fiil (Verb) Nesne (Object) Türkçesi
I have a snack Bir şeyler atıştırırım
You go out on Saturdays Cumartesileri dışarı çıkarsın
I do my homework Ödevimi yaparım
The students have lunch at their school on weekdays Öğrenciler hafta içinde öğle yemeklerini okulda yerler
We have breakfast on Saturday morning Biz, cumartesi sabahı kahvaltısı yaparız

 

Özne (S)+Fiil (Vs)+ Nesne (O)

Öznelerin He, She, It olması halinde Fiillin birinci haline –s, -es, -ies takılarından uygun olanı gelir.

Örneğin;

Özne (Subject) Fiil (Verb) Nesne (Object) Türkçesi
Carol has breakfast at 7.30 a.m. every morning. Carol her sabah yedi buçukta kahvaltı yapar
She gets back home at 3.30 p.m. Saat üç buçuk’ta eve geri döner.
Jack plays football on Mondays Jack, pazartesi günleri futbol oynar
She studies lesson O ders çalışır
It drinks  milk O süt içer
He goes his home O evine gider

 

Olumsuz (Negative) Cümleler:

Öznelerin I, You, We, They olması halinde yardımcı fiil Do olur, not eklenir ve fiilin birinci hali kullanılır.

Özne (S)+Don’t+Fiil (V1)+ Nesne (O)

Örneğin;

Özne (Subject) Yardımcı Fiil+Not Fiil (Verb) Nesne (Object) Türkçesi
I dont’n have a snack Bir şeyler atıştırmam
You dont’n go out on Saturdays Cumartesileri dışarı çıkmazsın
I dont’n do my homework Ödevimi yapmam
The students dont’n have lunch at their school on weekdays Öğrenciler hafta içinde öğle yemeklerini okulda yemezler
We dont’n have breakfast on Saturday mornings Biz, cumartesi sabahları kahvaltısı yapmayız

 

Öznelerin He, She, It olması halinde yardımcı fiil Does olur, not eklenir ve Fiil birinci hali kullanılmaktadır.

Özne (S)+Doesn’t+Fiil (V1)+ Nesne (O)

Örneğin;

Özne (Subject) Yardımcı Fiil+Not Fiil (Verb) Nesne (Object) Türkçesi
Carol doesn’t have breakfast at 7.30 a.m. every morning. Carol her sabah yedi buçukta kahvaltı yapmaz
She doesn’t get back home at 3.30 p.m. Saat üç buçuk’ta eve geri dönmez
Jack doesn’t play football on Mondays Jack, pazartesi günleri futbol oynamaz
She doesn’t study lesson O ders çalışmaz
It doesn’t drink  milk O süt içmez
He doesn’t go his home O evine gitmez

 

Soru (Question) Cümleleri:

Öznelerin I, You, We, They olması halinde yardımcı fiil Do olur ve fiilin birinci hali kullanılır.

Do+Özne (S)+Fiil (V1)+ Nesne (O)

Örneğin;

Yardımcı Fiil Özne (Subject) Fiil (Verb) Nesne (Object) Türkçesi
Do I have a snack Bir şeyler atıştır mıyım?
Do You go out on Saturdays Cumartesileri dışarı çıkar mısın?
Do You do your homework Ödevini yapar mısın?
Do The students have lunch at their school on weekdays Öğrenciler hafta içinde öğle yemeklerini okulda yerler mi?
Do We have breakfast on Saturday mornings Biz, cumartesi sabahları kahvaltısı yapar mıyız?

 

Öznelerin He, She, It olması halinde yardımcı fiil Does olur ve Fiil birinci hali kullanılmaktadır.

Does+Özne (S)+Fiil (V1)+ Nesne (O)

Örneğin;

Yardımcı Fiil Özne (Subject) Fiil (Verb) Nesne (Object) Türkçesi
Does Carol have breakfast at 7.30 a.m. every morning. Carol her sabah yedi buçukta kahvaltı yapar mı?
Does She get back home at 3.30 p.m. Saat üç buçuk’ta eve geri döner mi?
Does Jack play football on Mondays Jack, pazartesi günleri futbol oynar mı?
Does She study lesson O ders çalışır mı?
Does It drink  milk O süt içer mi?
Does He go his home O evine gider mi?

 

Bir soru kelimesi kullanılarak soru sorulmak istendiğinde Do ve Does öncesinde bu soru kelimesi yer alır.
What time do you eat dinner? (Akşam yemeğini saat kaçta yersin?)
Where does she go at weekends? (O hafta sonları nereye gider?)

Geniş zamanda kullanılan belli başlı zaman ifadeleri vardır. Bu zaman ifadeleri ve anlamları şunlardır;

Zaman İfadesi Türkçesi
Always = All the time Her zaman
Usually = Generally Genellikle
Often = Frequently Sık sık
Sometimes = From time to time Bazen
Rarely = Seldom Nadiren
Never Asla
(Visited 29 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir