9.SINIF E-DERS

Lise 9. sınıfta hangi dersler okutulacak Lise 9. sınıf derslerinin üniteleri ve Ünite konularının MEB yeni müfredatına göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI:  Lise 9.sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı konuları. Sınıf edebiyatta hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek konular.

  • 1 (İletişim ve Dil)
  • 2 (Edebiyat – Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi – Metinlerin Sınıflandırılması)
  • 3 (Hikâye (Tarihî Gelişim-Tür Özellikleri-Olay ve Durum Hikâyesi-Gelenek ve Gerçeklik)
  • 4 (Hikâye (Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı)
  • 5 (Yazım Kuralları)
  • 6 (Noktalama İşaretleri)
  • 7 (İsim)
  • 8 (Şiir (Ahenk Unsurları)
  • 9 (Şiir (İçerik – Gelenek ve Gerçeklik)
  • 10 (Sıfatlar)
  • 11 (Masal / Fabl)
  • 12 (Edat – Bağlaç – Ünlem)
  • 13 (Roman (Tarihî Gelişim – Özellikler – Türler – Gelenek ve Gerçeklik)
  • 14 (Roman (Tema – Konu – Çatışma – Dil ve Anlatım – Yapı  )
  • 15 (Zamir)
  • 16 (Tiyatro )
  • 17 (Zarf)
  • 18 (Biyografi – Otobiyografi, Mektup – E – posta, Günlük – Blog)
  • 19 (Fiil )

9. SINIF MATEMATİK: Lise 9.sınıf Matematik konuları.  9. Sınıf Matematikte hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek Matematik konuları.

  • 1 (Mantık)
  • 2 (Kümelerde Temel Kavramlar)
  • 3 (Kümelerde İşlemler)
  • 4 (Sayı Kümeleri)
  • 5 (Bölünebilme Kuralları)
  • 6 (Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler )
  • 7-(Üslü İfadeler ve Denklemler )
  • 8 (Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar )
  • 9 (Üçgenlerde Temel Kavramlar)
  • 10 (Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik )
  • 11 (Üçgenin Yardımcı Elemanları )
  • 13 (Dik Üçgen ve Trigonometri)
  • 14 (Üçgenin Alanı)
  • 15 (Veri)

9. SINIF FİZİK: Lise 9.sınıf Fizik konuları. 9 Sınıf Fizik hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Fizik konuları.

  • 1 (Fizik Bilimine Giriş )
   2 (Madde ve Özellikleri )
   3 (Hareket ve Kuvvet )
   4 (Enerji )
   5 (Isı ve Sıcaklık )
   6 (Elektrostatik )


9. SINIF KİMYA: Lise 9. sınıf Kimya konuları. 9 Sınıf Kimya hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Kimya konuları.

  • 1 (Kimya Bilimi )
   2 (Atom ve Periyodik Sistem )
   3 (Kimyasal Türler Arası Etkileşim )
   4 (Maddenin Hâlleri
   5 (Doğa ve Kimya


9. SINIF BİYOLOJİ: Lise 9.sınıf Biyoloji konuları. 9 Sınıf Biyoloji hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Biyoloji konuları.

  • 1 (Canlıların Ortak Özellikleri)
   2 (İnorganik Besinler)
   3 (Karbonhidratlar)
   4 (Yağlar – Proteinler)
   5 (Proteinler)
   6 (Vitaminler)
   7 (Enzimler )
   8 (Yönetici Moleküller)
   9 (Sitoplazma ve Organeller )
   10 (Hücre Zarından Madde Geçişi  )
   11 (Sınıflandırma Sistemleri)
   12 (Bakteri – Arke)
   13 (Protista – Fungi – Bitki)
   14 (Hayvanlar)
   15 (Virüsler)


9. SINIF TARİH: Lise 9.sınıf Tarih konuları. 9. Sınıf Tarih hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Tarih konuları.

  • (Tarih ve Zaman
   (İnsanlığın İlk Dönemleri
   (Orta Çağ’da Dünya
   (İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
   (İslam Medeniyetinin Doğuşu
   (Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri


9. SINIF COĞRAFYA:  Lise 9. sınıf Coğrafya konuları. 9 Sınıf Coğrafya hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Coğrafya konuları.

  • (Doğa ve İnsan Etkileşimi)
   (Dünyanın Şekli ve Sonuçları)
   (Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları)
   (Dünya’nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları)
   (Koordinat Sistemi – Mutlak ve Göreceli Konum)
   (Türkiye’nin Konumu)
   (Harita Bilgisi )
   (İzohipsler)
   (Atmosfer, Hava Durumu ve İklim)
   (Sıcaklık)
   (Basınç ve Rüzgârlar)
   (Nem ve Yağış)
   (Büyük İklim Tipleri)
   (Türkiye’nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları)
   (Türkiye’de Görülen İklim Tipleri)
   (Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri)
   (Türkiye’de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri)
   (Dünya’nın Bölgeleri)
   (İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri)


9. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Lise 9. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları. 9 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları.

  • Bilgi ve İnanç
   Din ve İslam
   İslam ve İbadet
   Gençlik ve Değerler
   Gönül Coğrafyamız


9. SINIF İNGİLİZCE:  Lise 9.sınıf İngilizce konuları. 9. Sınıf İngilizce hangi konular işlenecek? 9. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek İngilizce konuları

  • (Studying Abroad )
   (My Environment )
   (Movies )
   (Human in Nature )
   Inspirational People )
   (Bridging Cultures )
   (World Heritage )
   (Emergency and Health Problems )
   (Invitations and Celebrations )
   (Television and Social Media)
(Visited 73 times, 1 visits today)