6.SINIF E-DERS

6. SINIF DERSLERİ: Ortaokul 6. sınıfta hangi dersler okutulacak Ortaokul 6. sınıf derslerinin üniteleri ve Ünite konularının MEB yeni müfredatına göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • 6.SINIF MATEMATİK: Ortaokul 6.sınıf Matematik konuları.  6. Sınıf Matematikte hangi konular işlenecek? 6. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek Matematik konuları.
 • 6.SINIF TÜRKÇE: Ortaokul 6. sınıfta Türkçe konuları 6. Sınıf Türkçede  hangi konular işlenecek? 6. Sınıf yeni MEB müfredatına göre Türkçede görülecek konular.
  • Biçim Bilgisi
   Sözcükte Anlam
  • Ses Bilgisi
   İsimler ve İsim Tamlamaları
   Sıfatlar ve Sıfat Tamlamaları
   Cümlede Anlam
  • Zamirler
   Parçada Anlam
   Edat-Bağlaç-Ünlem
   Yazım Kuralları
   Noktalama İşaretleri
   Söz Gruplarında Anlam
   Parçada Anlam
   Giriş, Gelişme, Sonuç
   Parça Oluşturma
   Parça Tamamlama
   Metin Türleri
   Parçada Anlam
   Hikaye Unsurları (Anlatıcı)
   Metin Karşılaştırma
   Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri

 • 6.SINIF FEN BİLİMLERİ: Ortaokul 6.sınıfta Fen Bilimleri konuları 6. Sınıf Fen  hangi konular işlenecek? 6. Sınıf yeni MEB müfredatına göre Fen Bilimlerinde görülecek konular.
  • 1. Ünite: Güneş Sistemi ve Tutulmalar
  • 2. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler
  • 3. Ünite: Kuvvet ve Hareket
  • 4. Ünite: Madde ve Isı
  • 5. Ünite: Ses ve Özellikleri
  • 6. Ünite: Vücudumuzdaki Sistemler ve Sağlığı
  • 7. Ünite: Elektriğin İletimi

 • 6.SINIF SOSYAL: Ortaokul 6.sınıfta Sosyal konuları 6. Sınıf  Sosyal hangi konular işlenecek? 6. Sınıf yeni MEB müfredatına göre Sosyal görülecek konular.
  • 1. Ünite: Biz ve Değerlerimiz
  • 2. Ünite: Tarihe Yolculuk
  • 3. Ünite: Yeryüzünde Yaşam
  • 4. Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • 5. Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım
  • 6. Ünite: Etkin Vatandaşlık
  • 7. Ünite: Küresel Bağlantılar

 • 6. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Ortaokul 6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları. 6 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular işlenecek? 6. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları.
  • 1. Ünite: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
  • 2. Ünite: Namaz
  • 3. Ünite: Zararlı Alışkanlıklar

 • 6.SINIF İNGİLİZCE: Ortaokul 6.sınıf İngilizce konuları. 6. Sınıf İngilizce hangi konular işlenecek? 6. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek İngilizce konuları
  • 1. Ünite: Life
  • 2. Ünite: Yummy Breakfast
  • 3. Ünite: Downtown
  • 4. Ünite: Weather and Emotions
  • 5. Ünite: At the Fair
  • 6. Ünite: Occupations
  • 7. Ünite: Holidays
  • 8. Ünite: Bookworms
  • 9. Ünite: Saving the Planet
  • 10. Ünite: Democracy
(Visited 229 times, 1 visits today)