5.Sınıf Matematik Üçgen Çeşitleri Konu Özeti Çalışma Kağıdı

5.Sınıf Matematik Üçgen Çeşitleri Konu Özeti Çalışma Kağıdı

Üçgen Çeşitleri
Açılarına Göre Üçgenler
Üçgenleri açılarına göre üçe ayırabiliriz.
Dar Açılı Üçgen: Üç açısı da 90° den küçük olan yani dar açı olan üçgenlere denir.
Dik Açılı Üçgen: Açılarından bir tanesi 90° olan yani dik açı olan üçgenlere denir.
Geniş Açılı Üçgen:Açılarından bir tanesi 90° den büyük olan yani geniş açı olan üçgenlere denir.

Açılarına göre üçgen çeşitleri için örnekler:

Kenarlarına Göre Üçgenler
Üçgenleri kenar uzunluklarına göre üçe ayırabiliriz.
Eşkenar Üçgen: Üç kenar uzunluğu ve üç açısı da birbirine eşit olan üçgenlere denir.
İkizkenar Üçgen: İki kenar uzunluğu ve iki açısı da birbirine eşit olan üçgenlere denir.
Çeşitkenar Üçgen:Üç kenar uzunluğu ve açıları  da birbirinden farklı olan üçgenlere denir.

Kenarlarına göre üçgen çeşitleri için örnekler:

Bir üçgen hem kenarlarına hem de açılarına göre sınıflandırılabilir.

Örneğin yandaki ABC üçgeni, açısına göre bir dik açılı üçgen iken kenarlarına göre bir ikizkenar üçgen olarak adlandırılır


Eşkenar bir üçgenin üç açısı da birbirine eşit ve 60° dir. Bu nedenle eşkenar üçgenler her zaman dar açılı üçgenlerdir. Bir eşkenar üçgen dik açılı üçgen veya geniş açılı üçgen olamaz.

(Visited 2.153 times, 3 visits today)

One thought on “5.Sınıf Matematik Üçgen Çeşitleri Konu Özeti Çalışma Kağıdı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir