5. Sınıf Matematik İki Noktanın Birbirine Göre Konumu Özet

5. Sınıf Matematik İki Noktanın Birbirine Göre Konumu Özeti, Çalışma Kağıdı

İki Noktanın Birbirine Göre Konumu
Bir noktanın başka bir noktaya göre konumunu belirlerken yön bildiren sağ, sol, aşağı ve
yukarı ifadelerinden ve birimlerden faydalanırız.

Verilen şekilde, B noktasının A noktasına göre konumunu belirlerken A noktasından B
noktasına doğru adım adım ilerleyebiliriz:


Şekilde görüldüğü gibi A noktasından B noktasına gidebilmek için aşağıya doğru 2 birim,
sağa doğru 5 birim ilerledik. Buna göre B noktasının, A noktasının 2 birim aşağısının 5 birim
sağında ya da 5 birim sağının 2 birim aşağısında olduğunu söyleyebiliriz.

 Konumu belirlerken yatay ya da dikey uzaklıkların sırası önemli değildir. Örneğin bir
noktanın 3 birim sağının 4 birim aşağısı ile aynı noktanın 4 birim aşağısının 3 birim sağı
aynı konumu belirtir.

(Visited 665 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir