5.Sınıf Matematik Çokgenler ve Temel Elemanları Soru ve Cevaplar Çalışma Kağıdı

5.Sınıf Matematik Çokgenler ve Temel Elemanları Soru ve Cevaplar Çalışma Kağıdı

1.Çokken Nedir?

Cevap: Çokgen doğrusal olmayan en az üç doğru parçasının birleşiminden oluşan kapalı şekle çokgen denir.

2.Kaç Çeşit Çokgen vardır?

Cevap: Çokgenler Kenar sayısına göre çeşitlendirilir.
  • Kenar sayısı 3 olan çokgene üçgen denir
  • Kenar sayısı 4 olan çokgene dörtgen denir
    • Kare,Eşkenar Dörtgen,Paralel Kenar, Yamuk bazı dörtgenlere örnektir.
  • Kenar sayısı 5 olan çokgene  beşgen denir
  • Kenar sayısı 6 olan çokgene  altıgen denir

3-En küçük çokgen hangisidir?

Cevap: En küçük çokgen üçgendir. Üç kenarı ve üç köşesi olup köşegeni bulunmamaktadır. İç açılarının toplamı 180 derecedir.

4-Çokgenler de açı var mı?

Çözüm: Çokgenlerde kenar, köşe ve açı bulunmaktadır.Çokgenler Kenar sayısına göre çeşitlendirilir ve kenar sayılarına göre de iç açılarının toplamı farklılık gösterir.

Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derece

Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir.

Beşgenin iç açıları toplamı 540 derecedir.

Altıgenin iç açıları toplamı 720 derecedir.

Kenar sayısı arttıkça çokgenlerin iç açılarının toplamı da artmaktadır.

5-Çokgenlerin kenar özelliği nasıldır?

Cevap: Çokgenlerin kenarları mutlaka doğru parçasından oluşmalıdır. Çokgenlerin kenarları mutlaka birbirlerine bağlı temas eder olmalıdır.

6-Köşegen Nedir?

Cevap: Çokgenin bir köşesinden komşu olmayan diğer bir köşeye çizilen doğru parçasına Köşegen denir. 

Üçgenlerde köşegen yoktur çünkü tüm açıları birbirine komşudur.

(Visited 691 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir