5.Sınıf Matematik Çokgenler ve Temel Elemanları Konu Özeti

5.Sınıf Matematik Çokgenler ve Temel Elemanları Konu Özeti. Çalışma Kağıdı, tanımlar ve Açıklamalar.

Çokgenler ve Temel Elemanları
Çokgen Nedir?
En az üç doğru parçasının birbirini kesmeden uçlarından birleştirilmesiyle oluşturulan kapalı şekle çokgen denir. Çokgen kelimesi İngilizce polygon (çok kenarlı) kelimesinden gelir.

Basit bir anlatımla üç ve daha fazla kenarı olan geometrik cisimlere çokgen denir. Çokgen aklınıza Çok kenardan gelsin. Çok kenarı olan şekiller = Çokgenlerdir. Çok kenarlı şekil dedik ama en az kaç kenardan başlar onuda söyleyelim.

En küçük çokken Üçgen olup üç kenarı vardır.

  • Yani bir şeklin çokken olabilmesi için en az üç kenarı ve üç köşesi olmalıdır.
  • Çokgenlerin kenarları birbiriyle bitişik olmalı yani şeklin çevresi kapalı olmalı
  • Çokgenlerin kenarlarını oluşturan doğru parçaları birbirlerini kesmemelidir.
  • Çokgenlerin kenarları mutlaka doğru parçası olmalı, doğru parçası olmayan yay şeklinde kenarı olan cisim çokgen değildir.
  • Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır Üçgen,Dörtgen,Beşgen….
  • Bazı dörtgenler Kare, Dikdörtgen, Yamuk, Paralel kenar şeklinde ek adlar alabilir.
  • Çokgenlerin kenarlarını oluşturan doğru parçalarının birleştiği yere köşe denir.
  • Çokgenlerin köşelerinin çokgenlerin iç bölgesinde oluşturdukları açıklıklara çokgenin iç açıları denir.
  • Çokgenlerde komşu olmayan bir köşeden başka bir köşeye çizilen doğru parçasına köşegen denir.
  • Üçgenlerde tüm açılar birbirine komşu olduğu için köşegen yoktur.

Çokgenlerin Adlandırılması
Çokgen olarak adlandırdığımız şekiller, kenar sayılarına göre adlandırılır. Örneğin, üç kenarı olan çokgene üçgen, dört kenarı olan çokgene dörtgen, sekiz kenarı olan çokgene ise
sekizgen denir.

Çokgenlerin Temel Elemanları
Çokgenleri oluşturan doğru parçalarından her birine kenar denir. Doğru parçalarının uç uca eklendikleri noktalara da köşe denir. Çokgeni oluşturan doğru parçaları çokgenin içinde
kalan bölgede birer açı oluştururlar. Bu açıların her birine çokgenin iç açısı denir. Çokgenin arka arkaya gelmeyen iki köşesini birleştiren doğru parçasına ise köşegen denir.

Üçgenlerin art arda gelmeyen köşelerini birleştiren bir doğru parçası olmadığından
üçgenlerin köşegeni yoktur.

(Visited 1.360 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir