5.SINIF E-DERS

5. SINIF DERSLERİ: Ortaokul 5. sınıfta hangi dersler okutulacak Ortaokul 5. sınıf derslerinin üniteleri ve Ünite konularının MEB yeni müfredatına göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

 • 5.SINIF MATEMATİK: Ortaokul 5.sınıf Matematik konuları.  5. Sınıf Matematikte hangi konular işlenecek? 5. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek Matematik konuları.
 • 5.SINIF TÜRKÇE: Ortaokul 5.sınıfta Türkçe konuları 5. Sınıf Türkçede  hangi konular işlenecek? 5. Sınıf yeni MEB müfredatına göre Türkçede görülecek konular.
  • Sözcükte Anlam
   Çok Anlamlılık
   Sözcükler Arası Anlam İlişkileri
   Söz Sanatları
   Kökler ve Ekler
   Söz Gruplarında Anlam
   Kalıplaşmamış Söz Grupları
   Deyimler ve Atasözleri
   Özdeyişler
   Cümlede Anlam
   Parçada Anlam
   Yardımcı Düşünce
   Ses Bilgisi
   Parçada Anlam
   Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
   Olayları Oluş Sırasına Göre Sıralama
   Cümlede Anlam
   Yazım Kuralları
   Noktalama İşaretleri
   Metin Türleri
   Parçada Anlam
   Hikaye Unsurları (Anlatıcı)
   Gerçek ve Kurgusal Unsurlar
   Metin Karşılaştırma
   Görsel Okuma
   Parçada Anla


 • 5.SINIF FEN BİLİMLERİ: Ortaokul 5.sınıfta Fen Bilimleri konuları 5. Sınıf Fen  hangi konular işlenecek? 5. Sınıf yeni MEB müfredatına göre Fen Bilimlerinde görülecek konular.
 • 5.SINIF SOSYAL:  Ortaokul 5.sınıfta Sosyal konuları 5. Sınıf  Sosyal hangi konular işlenecek? 5. Sınıf yeni MEB müfredatına göre Sosyal görülecek konular.
  • 1.Ünite: Bir Bütünün Parçasıyız 
  • 2.Ünite: Geçmişe Yolculuk
  • 3.Ünite: İnsan ve Çevre
  • 4.Ünite: Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • 5.Ünite: Üretim, Tüketim ve Dağıtım
  • 6.Ünite: Etkin Vatandaşlık
  • 7.Ünite: Küresel Bağlantılar

 • 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Lise 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları. 5 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular işlenecek? 5. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları.
  • 1.Ünite: Allah İnancı
  • 2.Ünite: Ramazan ve Oruç
  • 3.Ünite: Adap ve Nezaket
  • 4.Ünite: Hz. Muhammed (sav.) ve Aile Hayatı
  • 5.Ünite: Çevremizde Dinin İzleri

 • 5.SINIF İNGİLİZCE: Ortaokul 5.sınıf İngilizce konuları. 5. Sınıf İngilizce hangi konular işlenecek? 5. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek İngilizce konuları
  • 1.Ünite: Hello!
  • 2.Ünite: My Town
  • 3.Ünite: Games and Hobbies
  • 4.Ünite: My Daily Routine
  • 5.Ünite: Health
  • 6.Ünite: Movies
  • 7.Ünite: Party Time
  • 8. Ünite: Fitness
  • 9. Ünite: Animal Shelter
  • 10. Ünite:Festivals
(Visited 687 times, 1 visits today)