12.SINIF E-DERS

Lise 12. sınıfta hangi dersler okutulacak Lise 12. sınıf derslerinin üniteleri ve Ünite konularının MEB yeni müfredatına göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Lise 12.sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı konuları. Sınıf edebiyatta hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek konular.

  • 1 (Edebiyat ile Felsefe – Psikoloji Arasındaki İlişki – Türkçenin Önemli Sözlükleri Dilin Tarihi Süreç İçerisindeki Değişimini Etkileyen Sebepler)
   2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)
   3 (1960 Sonrası Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye – Küçürek (Minimal) Hikâye )
   4 (Kelimede Anlam)
   5 (Cumhuriyet Dönemi Saf Şiir Anlayışı)
   6 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1960) Toplumcu Eğilimleri Yansıtan Şiir Anlayışı / Millî Edebiyat Anlayışını Yansıtan Şiir)
   7 (Garip Akımı / İkinci Yeni Şiiri)
   8 (Dinî Değerleri, Geleneğe Duyarlılığı ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir )
   9 (1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir)
   10 (1980 Sonrası Türk Şiiri)
   11 (Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri)
   12 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)
   13 (1950-1980 Arası Cumhuriyet Dönemi Romanı)
   14 (1980 Sonrası Türk Romanı / Dünya Romanı)
   15 (Paragrafta Anlam )
   16 (1950 Sonrası Türk Tiyatrosu )
   17 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Dünya Edebiyatında Deneme)
   18 (Cumhuriyet Döneminde Söylev / İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Söylev)
   19 (İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatında Söylev)


12. SINIF MATEMATİK: Lise 12.sınıf Matematik konuları.  12 Sınıf Matematikte hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek Matematik konuları.

 • TEMEL MATEMATİK
  • 1 (Üslü İfadeler)
   2 (Köklü İfadeler)
   3 (Bilinçli Tüketici Aritmetiği )
   4 (Veri Analizi)
   5 (Ölçme – )
   6 (Küre ve Silindir)
 • İLERİ DÜZEY
  • 1 (Üstel Fonksiyon)
   2 (Logaritma Fonksiyonu)
   3 (Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler)
   4 (Diziler )
   5 (Trigonometri )
   6 (Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler)
   7 (Limit)
   8 (Süreklilik)
   9 (Anlık Değişim Oranı ve Türev)
   10 (Türevin Uygulamaları )
   11 (Türevin Uygulamaları)
   12 (Belirsiz İntegral )
   13 (Belirli İntegral )
   14 (Çemberin Analitik İncelenmesi)


12. SINIF FİZİK: Lise 12.sınıf Fizik konuları. 12 Sınıf Fizik hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Fizik konuları.

  • 1 (Çembersel Hareket )
   2 (Basit Harmonik Hareket )
   3 (Dalga Mekaniği)
   4 (Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite  )
   5 (Modern Fizik )
   6 (Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları )


12. SINIF KİMYA: Lise 12. sınıf Kimya konuları. 12 Sınıf Kimya hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Kimya konuları.

  • 1 (Kimya ve Elektrik –
   2 (Karbon Kimyasına Giriş
   3 (Organik Bileşikler
   4 (Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler


12. SINIF BİYOLOJİ: Lise 12.sınıf Biyoloji konuları. 12 Sınıf Biyoloji hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Biyoloji konuları.

  • 1 (Nükleik Asitler
   2 (Protein Sentezi
   3 (Genetik Uygulamalar
   4 (Fotosentez
   5 (Fotosentez ve Kemosentez
   6 (Solunum
   7 (Bitkisel Yapılar
   8 (Bitkisel Hormonlar
   9 (Bitkilerde Madde Taşınması
   10 (Bitkilerde Üreme
   11 (Canlılar ve Çevre


12. SINIF TARİH: Lise 12.sınıf Tarih konuları.12 Sınıf Tarih hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Tarih konuları.

  • 1 (20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
   2 (Millî Mücadele
   3 (Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
   4 (İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya
   5 (II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye ve Dünya
   6 (II. Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya
   7 (Toplumsal Devrim Çağında Dünya ve Türkiye
   8 (21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya)


12. SINIF COĞRAFYA: Lise 12. sınıf Coğrafya konuları. 12 Sınıf Coğrafya hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Coğrafya konuları.

  • 1 (Doğadaki Ekstrem Olaylar
   2 (Doğal Sistemlerdeki Değişimlerin Geleceğe Etkisi
   3 (Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri
   4 (Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi
   5 (Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Bölge Sınıflandırılması
   6 (Ulaşım Sistemleri ve Kalkınma
   7 (Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi
   8 (Dünya Ticaret Ağları ve Küresel Ekonomi
   9 (Türkiye’de İç ve Dış Ticaret
   10 (Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
   11 (Dünya Turizminde Türkiye’nin Yeri ve Turizm Politikaları
   12 (Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Etkileri
   13 (Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
   14 (Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
   16 (Doğal Kaynakların Bölgesel ve Küresel Etkisi
   17 (Enerji Taşımacılığı)
   18 (Sıcak Çatışma Bölgeleri)
   19 (Doğanın İşleyişi ve Doğadaki Tehlikeler)


12. SINIF MANTIK: Lise 12.sınıf Mantık konuları.12 Sınıf Mantık hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Mantık konuları.

  • 1 (Mantığa Giriş
   2 (Klasik Mantık
   3 (Mantık ve Dil
   4 (Sembolik Mantık


12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Lise 12. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları. 12 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları.

  • 1 (İslam ve Bilim
   2 (Anadolu’da İslam
   3 (İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar
   4(Güncel Dinî Meseleler
   5 (Hint ve Çin Dinleri


12. SINIF İNGİLİZCE: Lise 12.sınıf İngilizce konuları.12 Sınıf İngilizce hangi konular işlenecek? 12. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek İngilizce konuları

  • 1 (Music
   2 (Friendship
   3 (Human Rights
   4 (Coming Soon
   5 (Psychology
   6 (Favors
   7 (News Stories
   8 (Alternative Energy
   9 (Technology
   10 (Manners

 

(Visited 60 times, 1 visits today)