11.SINIF E-DERS

Lise 11. Sınıf dersleri, 1. sınıf üniteler, 11. sınıf ders konuları, 11. sınıf yeni müfredat konuları. 11. sınıfta hangi dersler görülecek?

11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Lise 11.sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı konuları. Sınıf edebiyatta hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek konular.

  • 1 (Edebiyatın Sanat Akımları ve Toplumla İlişkisi)
   2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)
   3 (Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye /1923-1940)
   4 (Cumhuriyet Dönemi’nde Hikâye (1940 – 1960))
   5 (Cümlenin Ögeleri )
   6 (Tanzimat Dönemi Şiiri)
   7 (Servetifünun Şiiri)
   8 (Saf Şiir – Millî Edebiyat Dönemi’nde Şiir)
   9 (Türk Dünyası Edebiyatında Şiir)
   10 (Makale)
   11 (Sohbet – Fıkra)
   12 (Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) Romanı)
   13 (Cumhuriyet Dönemi Romanı 1950-1980 / Dünya Edebiyatında Roman )
   14 (Anlatım Bozukluğu )
   15 (Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1923-1950))
   16 (Cumhuriyet Dönemi’nde Tiyatro (1950-1980))
   17 (Dünya Edebiyatında Tiyatro)
   18 (Cumhuriyet Dönemi ve Cumhuriyet Öncesi Dönem’de Eleştiri)
   19 (Cumhuriyet Öncesi Dönem ile Cumhuriyet Dönemi’nde Mülakat)
   20 (Cumhuriyet Dönemi’nde Röportaj)


11. SINIF MATEMATİK : Lise 11.sınıf Matematik konuları.11 Sınıf Matematikte hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek Matematik konuları.

 • TEMEL MATEMATİK
  • 1 (Sayı Kümeleri)
   2 (Bölünebilme)
   3 (Dik Üçgen )
   4 (Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler )
   5 (Bilinçli Tüketici Aritmetiği)
   6 (Çember ve Daire)
 • İLERİ DÜZEY MATEMATİK
  • 1 (Yönlü Açılar)
   2 (Trigonometrik Fonksiyonlar – 4 – Trigonometrik Fonksiyonların Tersi)
   3 (Doğrunun Analitik İncelemesi )
   4 (Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar)
   5 (İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri – 2)
   6 (Fonksiyonların Dönüşümleri) (İndir)
   7 (İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemleri)
   8 (İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik ve Eşitsizlik Sistemleri)
   9 (Çemberin Temel Elemanları)
   10 (Çemberde Açılar)
   11 (Çemberde Teğet)
   12 (Dairenin Çevresi ve Alanı)
   13 (Katı Cisimler)
   14 (Olasılık )


11.SINIF FİZİK: Lise 11.sınıf Fizik konuları.11 Sınıf Fizik hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Fizik konuları.

  • 1 (Vektörler)
   2 (Bağıl Hareket)
   3 (Newton’un Hareket Yasaları )
   4 (Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket)
   5 (İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket )
   6 (Enerji ve Hareket )
   7 (İtme ve Çizgisel Momentum )
   8 (Tork ve Denge )
   9 (Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan)
   10 (Elektriksel Potansiyel)
   11 (Düzgün Elektrik Alan ve Sığa)
   12 (Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme )


11.SINIF KİMYA : Lise 11.sınıf Kimya konuları.11 Sınıf Kimya hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Kimya konuları.

  • 1 (Modern Atom Teorisi )
   2 (Gazlar )
   3 ( Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük )
   4 (Kimyasal Tepkimelerde Enerji )
   5 (Kimyasal Tepkimelerde Hız )
   6 (Kimyasal Denge )


11. SINIF BİYOLOJİ :Lise 11.sınıf Biyoloji konuları.11 Sınıf Biyoloji hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Biyoloji konuları.

  • 1 (Denetleyici ve Düzenleyici Sistem )
   2 (Duyu Organları)
   3 (Destek ve Hareket Sistemi )
   4 (Sindirim Sistemi )
   5 (Dolaşım Sistemi )
   6 (Solunum Sistemi )
   7 (Üriner Sistem )
   8 (Komünite Ekolojisi)
   9 (Popülasyon Ekolojisi )


11. SINIF TARİH: Lise 11.sınıf Tarih konuları.11 Sınıf Tarih hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Tarih konuları.

  • 1 (Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti (1595 – 1774) )
   2(Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı )
   3(Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi )
   4(Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri )
   5(Sermaye ve Emek )
   6(XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat )


11. SINIF COĞRAFYA: Lise 11.sınıf Coğrafya konuları.11 Sınıf Coğrafya hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Coğrafya konuları.

  • 1 (Biyoçeşitlilik)
   2 (Madde Döngüleri ve Enerji Akışı)
   3 (Ekosistemlerin İşleyişi ve Su Ekosistemleri)
   4 (Nüfus Politikaları ve Türkiye’nin Nüfus Projeksiyonları)
   5 (Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Etki Alanları)
   6 (Türkiye’deki Şehirlerin Fonksiyonel Özellikleri ve Kır Yerleşme Tipleri)
   7 (Doğal ve Beşeri Unsurların Üretim, Dağıtım ve Tüketim Üzerindeki Etkisi)
   8 (Doğal Kaynaklar)
   9 (Türkiye’de Uygulanan Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı)
   10 (Türkiye’de Tarım)
   11 (Türkiye’de Hayvancılık)
   12 (Türkiye’de Madenler ve Enerji Kaynakları)
   13 (Türkiye’de Sanayi)
   14 (İlk Kültür Merkezleri)
   15 (Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü)
   16 (Küresel Ticaret ile Hammadde, Üretim, Pazar İlişkisi)
   17 (Turizm Faaliyetlerinin Ülkelerarası Etkileşimde Rolü)
   18 (Ülkeleri Tanıyalım)
   19 (Bölgesel ve Kültürel Örgütler)
   20 (Doğal Kaynak Kullanımı ve Çevresel Etkileri)


11. SINIF FELSEFE: Lise 11.sınıf Felsefe konuları.11 Sınıf Felsefe hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Felsefe konuları.

  • 1 (M.Ö. 6. Yüzyıl – M.S. 2. Yüzyıl Felsefesi )
   2(MS 2.Yüzyıl – MS 15.Yüzyıl Felsefesi )
   3(15. Yüzyıl – 17.Yüzyıl Felsefesi )
   4(18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi )
   5(20. Yüzyıl Felsefesi )


11. SINIF PSİKOLOJİ: Lise 11.sınıf Psikoloji konuları.11 Sınıf Psikoloji hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Psikoloji konuları.

  • 1 (Psikoloji Bilimini Tanıyalım –
   2 (Öğrenme, Bellek, Düşünme )
   3 (Ruh Sağlığının Temelleri )


11. SINIF SOSYOLOJİ: Lise 11.sınıf Sosyoloji konuları.11 Sınıf Sosyoloji hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Sosyoloji konuları.

  • 1 (Sosyolojiye Giriş )
   2(Birey ve Toplum )
   3(Toplumsal Yapı )
   4(Toplumsal Değişme ve Gelişme )
   5(Toplum ve Kültür
   6 (Toplumsal Kurumlar


11. SINIF DİNKÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Lise 11.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları.11 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları.

  • 1 (Dünya ve Ahiret )
   2(Kur’an’a göre Hz. Muhammed)
   3(İnançla ilgili Meseleler )
   4(Yahudilik )
   5(Hristiyanlık )


11. SINIF İNGİLİZCE: Lise 11.sınıf İngilizce konuları.11 Sınıf İngilizce hangi konular işlenecek? 11. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek İngilizce konuları.

  • 1 (Future Jobs )
   2 Hobbies and Skills )
   3 Hard Times )
   4 hat a Life )
   5 (Back to the Past)
   6 Open Your Heart )
   7 (Facts about Turkey )
   8 (Sports )
   9 (My Friends )
   10 (Values and Norms)
(Visited 78 times, 1 visits today)