10.SINIF E-DERS

Lise 10. sınıfta hangi dersler okutulacak Lise 10. sınıf derslerinin üniteleri ve Ünite konularının MEB yeni müfredatına göre dağılımı aşağıda verilmiştir.

10. SINIF TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI: Lise 10.sınıfta Türk Dili ve Edebiyatı konuları. Sınıf edebiyatta hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek konular.

  • (Edebiyat – Tarih ve Din İlişkisi – Türk Edebiyatının Ana Dönemleri / Türkçenin Tarihî Gelişimi)
   (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)
   (Hikâye – Halk Hikâyesi – Dede Korkut Hikâyeleri – Mesnevi)
   (Fiilimsi)
   (İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk – Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri)
   (Halk Edebiyatı İlahi – Nefes – Koşma – Mâni – Türkü)
   (Divan Şiiri (Gazel – Kaside – Şarkı))
   (İsim Tamlaması)
   (Dünya Destanları – Türk Halk Edebiyatında Efsane – İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan)
   (İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları)
   (1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar)
   (Sıfat Tamlaması)
   (Tanzimat Edebiyatında Roman – Dünya Edebiyatında Roman)
   (Servetifünun Edebiyatı’nda Roman)
   (Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman)
   (Cümle Çeşitleri)
   (Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu)
   (Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı)
   (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı)
   (Haber Metni – Güncel Gazete ve Dergi Haberleri – Genel Ağ Haberleri)
   (Gezi Yazısı – Divan Edebiyatında Gezi)
   (Gezi Yazısı – Cumhuriyet Edebiyatında Gezi)


10. SINIF MATEMATİK: Lise 10.sınıf Matematik konuları.  10 Sınıf Matematikte hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni müfredatına göre görülecek Matematik konuları.

  • (Sıralama ve Seçme )
   (Basit Olayların Olasılıkları)
   (Fonksiyonlar)
   (Polinomlar )
   (İkinci Dereceden Denklemler )
   (İkinci Dereceden Denklemler)
   (Çokgenler)
   (Dörtgenler ve Özellikleri)
   (Özel Dörtgenler )
   (Katı Cisimler )
   (Katı Cisimler )


10. SINIF FİZİK: Lise 10.sınıf Fizik konuları. 10 Sınıf Fizik hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Fizik konuları.

  • (Elektrik ve Manyetizma )
   (Basınç ve Kaldırma Kuvveti)
   (Dalgalar)
   (Optik )
   (Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar)
   ( Karışımlar )
   (Asitler, Bazlar ve Tuzlar)
   (Kimya Her Yerde )


10. SINIF KİMYA: Lise 10. sınıf Kimya konuları. 10 Sınıf Kimya hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Kimya konuları.

  • (Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar )
   ( Karışımlar )
   (Asitler, Bazlar ve Tuzlar )


10. SINIF BİYOLOJİ: Lise 10.sınıf Biyoloji konuları. 10 Sınıf Biyoloji hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Biyoloji konuları.

  • (Mitoz ve Eşeysiz Üreme )
   (Mayoz ve Eşeyli Üreme )
   (Kalıtım )
   (Genetik Uygulamalar)
   (Ekosistem Bileşenleri)
   (Canlılarda Beslenme)
   (Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı)
   (Madde Döngüleri)
   (Güncel Çevre Sorunları)


10. SINIF TARİH: Lise 10.sınıf Tarih konuları. 10 Sınıf Tarih hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Tarih konuları.

  • (Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
   (Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) )
   (Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler )
   (Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti )
   (Dünya Gücü Osmanlı (1453 – 1595))
   (Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı )
   (Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni )


10. SINIF COĞRAFYA: Lise 10. sınıf Coğrafya konuları. 10 Sınıf Coğrafya hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Coğrafya konuları.

  • (Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar)
   (İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)
   (Türkiye’de İç Kuvvetler)
   (Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri)
   (Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)
   (Türkiye’de Dış Kuvvetlerin Yerşekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi)
   (Türkiye’nin Yerşekillerinin Temel Özellikleri)
   (Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması)
   (Türkiye’nin Su Varlığı)
   (Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri)
   (Türkiye’de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
   (Yeryüzündeki Bitki Toplulukları)
   (Türkiye’nin Bitki Örtüsü)
   (Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları)
   (Dünya’da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri)
   (Türkiye’nin Nüfus Özellikleri)
   (Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye’de Göçler)
   (Ekonomik Faaliyetler)
   (Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri)
   (Doğal Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı ve Etkileri)


10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Lise 10. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları. 10 Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi hangi konular işlenecek? 10. Sınıf yeni MEB müfredatına göre görülecek Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları.

  • (Allah İnsan İlişkisi )
   (Hz. Muhammed ve Gençlik )
   (Din ve Hayat )
   (Ahlaki Tutum ve Davranışlar)
   (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar )


10. SINIF İNGİLİZCE

  • (School Life )
   (Plans )
   (Legendary Figure )
   (Traditions )
   (Travel )
   (Helpful Tips )
   (Food and Festivals)
   (Digital Era – )
   (Modern Heroes and Heroines )
   (Shopping)


10. SINIF FELSEFE

  • (Felsefeyi Tanıma )
   (Felsefe ile Düşünme )
   (Varlık Felsefesi )
   (Bilgi Felsefesi)
   (Ahlak Felsefesi)
   (Din Felsefesi)
   (Siyaset Felsefesi)
   (Sanat Felsefesi)
   (Felsefi Okuma ve Yazma )
(Visited 59 times, 1 visits today)